24. května 2017 v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

Těšíme se na vás!