Dne 28. června 2017 jsme přivítali již osmdesátitisícího návštěvníka, kterým byla paní Vaculíková ze Zlína.

Blahopřejeme!