Odborná komise Regionální a agrární komory Jihomoravského kraje udělila v soutěži o Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2018 ČESTNÉ UZNÁNÍ výrobkům

  • Párky s Olomouckými tvarůžky
  • Špekáček s Olomouckými tvarůžky

Výrobcem je fa Steinhauser a oba oceněné výrobky prodáváme v našich podnikových prodejnách.

Tak přijďte ochutnat.