Od 1. 1. 2021 nastoupil do funkce vedoucího Muzea Olomouckých tvarůžků p. Mgr. Vladimír Kovář.

Přejeme mu hodně pracovních úspěchů!