Historie firmy

 1. 15.–16. stol.

  Výroba Olomouckých tvarůžků, jako druh selského sýru, je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16. století.

 2. 1876–1917

  V prostorách dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. Původní manufakturní výrobu zahájil Josef Wessels se svou manželkou. Živnost v r. 1897 převzal jejich syn Alois Wessels, (odtud název současné společnosti A. W.), který koupil vlastní dům, upravil dvorní trakt na Palackého 4 pro potřeby rozšiřující se tvarůžkárny. Výroba se rychle rozšiřovala, v r. 1912 měla firma již 36 zaměstnanců a do první světové války se firma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků.

 3. 1917–1948

  V r. 1917 převzal mateřskou firmu A. W. zeť Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930 přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moderní průmyslové architektury, včetně okrasné zahrady.

  Nové provozy vznikly v návaznosti na uplatnění strojů, se kterými Karel Pivný přišel jako první. Začal v r. 1924 s formovacími stroji, na ně pak navazovaly další stroje a zařízení. Tuto, na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu provozovali manželé Pivní až do r. 1948.

 4. 1948–1990

  Po znárodnění byla tvarůžkárna postupně součástí několika národních a státních podniků. Proti stavu před rokem 1945 klesl v padesátých letech na minimum export, snížil se počet tržních druhů tvarůžků na velké kulaté tvary a tvarůžkový zlom, tzv. kousky. Výroba tvarůžků dlouhodobě klesala, do technologie a zejména objektů tvarůžkárny se téměř neinvestovalo.

 5. po r. 1990

  K 1. 1. 1991 byla tvarůžkárna v restituci vrácena potomkům původních majitelů. Ihned byla zahájena výroba s 25 zkušenými zaměstnanci, z nichž někteří pracovali ještě u Karla Pivného. Před nově založenou společností stál úkol udržet tradiční výrobu v prostředí rodícího se tržního hospodářství a současně provádět přeměnu devastovaného majetku tak, aby se v konkurence schopném stavu uplatnila na evropském trhu.

  Důležitým mezníkem se stal rok 1997, kdy došlo k zásadní změně technologického zařízení. Namísto již zastaralých formovacích strojů byla instalována automatická formovací linka s dvojnásobnou kapacitou a současně byly dřevěné desky (tzv. šindele) nahrazeny nerezovými zracími rošty. Výroba Olomouckých tvarůžků se takto dostala na úroveň, která představuje hygienicky a mechanizačně současný světový standard.

  S rostoucí výrobou se zvyšoval počet pracovníků, kterých je v současnosti kolem 130, hlavně z Loštic a okolí.

  Základním a jediným výrobním sortimentem jsou Olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr. Ty se vyrábějí ve více než třiceti různých tvarových a hmotnostních variantách. Olomoucké tvarůžky jsou však též velmi vhodnou a žádanou surovinou dalších výrobků, např. tavených a krémových tvarůžkových sýrů, tvarůžkových pomazánek a mnoha jiných lahůdek vyráběných řadou českých i slovenských výrobců.

  Jedinečným vlastnostem Olomouckých tvarůžků se v srpnu 2010 dostalo vysokého uznání Evropskou komisí udělením chráněného zeměpisného označení.

Sklad tvarohu v roce 1991 a 2006

Dvůr v roce 1996 a 2006

Dvůr v roce 1991 a 2006

Sídlo firmy v roce 1991 a 2006

Expediční sklad v roce 1996 a 2006

Nákladní brána v roce 1991 a 2006

Zahrada v roce 1991 a 2006

Příjmová rampa v roce 1991 a 2006

Zaměstnanci firmy v roce 1936 a 2001

Palackého ulice v roce 1991 a 2006

Certifikáty a ocenění

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712

Schválení a registrace Hradská 80, Loštice CZ 10471

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712

Chráněné zeměpisné označení (PGI)
Originál PDF dokument ke stažení zde

Ocenění v anketě o nejlepší sýrovou etiketu v roce 2004

Čestné uznání z Celostátní přehlídky sýrů 2016

OP LZZ projekt

Projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců a zavedení RLZ ve společnosti A. W. spol. s r. o.“, s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01483 byl realizován v termínu od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012. Za tuto dobu byly zrealizovány všechny naplánované aktivity projektu a dosáhlo se naplánovaných projektových cílů.

Celkově bylo do projektu zapojeno 142 zaměstnanců společnosti A. W. spol. s r. o., kteří se účastnili seminářů z oblasti firemní komunikace a komunikace se zákazníky, dovedností v oblasti IT, jazykových kompetencí a odborné způsobilosti. Cílem projektu bylo dlouhodobě a efektivně vzdělávat zaměstnance tak, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence dlouhodobě přispívaly k jejich rozvoji a také k rozvoji celé společnosti.

Vzdělávání probíhalo dle plánu a během něj byly naplněny všechny monitorovací indikátory stanovené v projektu. Během seminářů se podařilo zvýšit nejen odborné a praktické znalosti zapojených účastníků, ale také zvýšit jejich adaptabilitu na jejich současné pracovní pozici i v rámci pracovního trhu. Tohoto úspěšného projektu se mohli zaměstnanci společnosti A. W. spol. s r. o. zúčastnit díky finančním prostředkům poskytnutých Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Muzeum Olomouckých tvarůžků

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.
Palackého 2
789 83 Loštice

Otevírací doba
Denně: 9.00 – 17.30 hod.

Více informací

Recepce a objednávky
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Online rezervace

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.

Otevírací doba
Denně: 9.00 – 17.30 hod.
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.

Nabídka Olomouckých tvarůžků