Historie firmy

 1. 15.–16. stol.Výroba Olomouckých tvarůžků, jako druh selského sýru, je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16. století.
 2. 1876–1917V prostorách dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. Původní manufakturní výrobu zahájil Josef Wessels se svou manželkou. Živnost v r. 1897 převzal jejich syn Alois Wessels, (odtud název současné společnosti A. W.), který koupil vlastní dům, upravil dvorní trakt na Palackého 4 pro potřeby rozšiřující se tvarůžkárny. Výroba se rychle rozšiřovala, v r. 1912 měla firma již 36 zaměstnanců a do první světové války se firma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků.
 3. 1917–1948V r. 1917 převzal mateřskou firmu A. W. zeť Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930 přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moderní průmyslové architektury, včetně okrasné zahrady.

  Nové provozy vznikly v návaznosti na uplatnění strojů, se kterými Karel Pivný přišel jako první. Začal v r. 1924 s formovacími stroji, na ně pak navazovaly další stroje a zařízení. Tuto, na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu provozovali manželé Pivní až do r. 1948.

 4. 1948–1990Po znárodnění byla tvarůžkárna postupně součástí několika národních a státních podniků. Proti stavu před rokem 1945 klesl v padesátých letech na minimum export, snížil se počet tržních druhů tvarůžků na velké kulaté tvary a tvarůžkový zlom, tzv. kousky. Výroba tvarůžků dlouhodobě klesala, do technologie a zejména objektů tvarůžkárny se téměř neinvestovalo.
 5. po r. 1990K 1. 1. 1991 byla tvarůžkárna v restituci vrácena potomkům původních majitelů. Ihned byla zahájena výroba s 25 zkušenými zaměstnanci, z nichž někteří pracovali ještě u Karla Pivného. Před nově založenou společností stál úkol udržet tradiční výrobu v prostředí rodícího se tržního hospodářství a současně provádět přeměnu devastovaného majetku tak, aby se v konkurence schopném stavu uplatnila na evropském trhu.

  Důležitým mezníkem se stal rok 1997, kdy došlo k zásadní změně technologického zařízení. Namísto již zastaralých formovacích strojů byla instalována automatická formovací linka s dvojnásobnou kapacitou a současně byly dřevěné desky (tzv. šindele) nahrazeny nerezovými zracími rošty. Výroba Olomouckých tvarůžků se takto dostala na úroveň, která představuje hygienicky a mechanizačně současný světový standard.

  S rostoucí výrobou se zvyšoval počet pracovníků, kterých je v současnosti kolem 130, hlavně z Loštic a okolí.

  Základním a jediným výrobním sortimentem jsou Olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr. Ty se vyrábějí ve více než třiceti různých tvarových a hmotnostních variantách. Olomoucké tvarůžky jsou však též velmi vhodnou a žádanou surovinou dalších výrobků, např. tavených a krémových tvarůžkových sýrů, tvarůžkových pomazánek a mnoha jiných lahůdek vyráběných řadou českých i slovenských výrobců.

  Jedinečným vlastnostem Olomouckých tvarůžků se v srpnu 2010 dostalo vysokého uznání Evropskou komisí udělením chráněného zeměpisného označení.

Sklad tvarohu v roce 1991 a 2006

Dvůr v roce 1996 a 2006

Dvůr v roce 1991 a 2006

Sídlo firmy v roce 1991 a 2006

Expediční sklad v roce 1996 a 2006

Nákladní brána v roce 1991 a 2006

Zahrada v roce 1991 a 2006

Příjmová rampa v roce 1991 a 2006

Palackého ulice v roce 1991 a 2006

Zaměstnanci firmy v roce 1936 a 1996

Zaměstnanci firmy v roce 2001 a 2006

Zaměstnanci firmy v roce 2021

Certifikáty a ocenění

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712

Schválení a registrace Hradská 80, Loštice CZ 10471

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712 v angličtině

Chráněné zeměpisné označení (PGI)
Originál PDF dokument ke stažení zde

Mlékárenský den Přibyslav 2021 – 3. místo

1. místo v divácké soutěži o nejzajímavější expozici v Přibyslavi

3. místo v soutěži mlékárenských výrobků v kategorii přírodní sýry zrající v Přibyslavi

Diplom za 2. místo v anketě o nejlepší sýrovou etiketu ČR 2020

Krajáč k 1. místu na Mlékárenském dni v Přibyslavi v roce 2021

1. místo za Olomoucký tvarůžkový festival v kategorii Nejlepší gastronomická akce Olomouckého kraje v roce 2018

Mlékárenský den v Přibyslavi 2019

Mlékárenský den v Přibyslavi, diplom za 3. místo v kategorii Přírodní sýry zrající v roce 2017

Mlékárenský den v Přibyslavi 2017 – cena

Diplom za 1. místo v anketě o nejlepší sýrovou etiketu České republiky v roce 2019

Mlékárenský výrobek roku 2019 – Olomoucké tvarůžky Malé 420g

Mlékárenský den v Přibyslavi, diplom za 2. místo v kategorii Přírodní sýry zrající v roce 2020

Ocenění v anketě o nejlepší sýrovou etiketu v roce 2004

OP LZZ projekt

Projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců a zavedení RLZ ve společnosti A. W. spol. s r. o.“, s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01483 byl realizován v termínu od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012. Za tuto dobu byly zrealizovány všechny naplánované aktivity projektu a dosáhlo se naplánovaných projektových cílů.

Celkově bylo do projektu zapojeno 142 zaměstnanců společnosti A. W. spol. s r. o., kteří se účastnili seminářů z oblasti firemní komunikace a komunikace se zákazníky, dovedností v oblasti IT, jazykových kompetencí a odborné způsobilosti. Cílem projektu bylo dlouhodobě a efektivně vzdělávat zaměstnance tak, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence dlouhodobě přispívaly k jejich rozvoji a také k rozvoji celé společnosti.

Vzdělávání probíhalo dle plánu a během něj byly naplněny všechny monitorovací indikátory stanovené v projektu. Během seminářů se podařilo zvýšit nejen odborné a praktické znalosti zapojených účastníků, ale také zvýšit jejich adaptabilitu na jejich současné pracovní pozici i v rámci pracovního trhu. Tohoto úspěšného projektu se mohli zaměstnanci společnosti A. W. spol. s r. o. zúčastnit díky finančním prostředkům poskytnutých Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Registrace ochranné známky

Projekt „Registrace ochranné známky – A.W. spol. s r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění ochrany nového označení právy průmyslového vlastnictví, tj. registrací nových ochranných známek.
Hlavním cílem projektu je posílení inovační výkonnosti podniku a zvýšení jeho konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Spolufinancováno Evropskou unií

Muzeum Olomouckých tvarůžků

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.
Palackého 2
789 83 Loštice

Otevírací doba

Pondělí:
09:00–18:00
Úterý:
09:00–18:00
Středa:
09:00–18:00
Čtvrtek:
09:00–18:00
Pátek:
09:00–18:00
Sobota:
09:00–18:00
Neděle:
09:00–18:00
Aktuálně otevřeno (zavírá v 18:00)

Více informací

Recepce a objednávky
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Online rezervace

Těšíme se na Vaši návštěvu

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.

Nabídka Olomouckých tvarůžků