História firmy

 1. 15.-16. stor.

  Výroba Olomouckých tvarôžkov ako druhu sedliackeho syra je v zemepisnej oblasti Haná doložená už na prelome 15. a 16. storočia.

 2. 1876–1917

  V priestoroch dnešnej A. W., spol. s r. o., v Lošticiach sa Olomoucké tvarôžky vyrábajú od roku 1876. Pôvodnú manufaktúrnu výrobu začal Josef Wessels so svojou manželkou. V roku 1897 prevzal živnosť ich syn Alois Wessels, (odtiaľ názov dnešnej spoločnosti A. W.), ktorý kúpil budovu a upravil dvorný trakt na Palackého 4 pre potreby rozširujúcej sa syrárne. Výroba sa rýchlo rozširovala, v roku 1912 mala firma už 36 zamestnancov a do prvej svetovej vojny sa firma A. W. stala najväčším výrobcom tvarôžkov.

 3. 1917–1948

  V r. 1917 prevzal materskú firmu A. W. zať Aloisa Wesselsa Karel Pivný, ktorý najprv okolo roku 1920 vykonal drobné opravy syrárne a neskôr v roku 1930 syráreň prestaval a rozšíril v duchu modernej priemyslovej architektúry spolu s okrasnou záhradou.
  Nové prevádzky vznikli v súvislosti s nasadením strojov, ktoré Karel Pivný začal používať ako prvý. Najprv v roku 1924 zaviedol formovacie stroje, na ktoré neskôr nadviazali ďalšie stroje a zariadenia. Túto, na vtedajšiu dobu špičkovú syráreň, viedli manželia Pivní až do roku 1948.

 4. 1948–1990

  Po znárodnení sa syráreň postupne stala súčasťou niekoľkých národných a štátnych podnikov. Oproti stavu spred roka 1945 export v päťdesiatych rokoch klesol na minimum a počet druhov tvarôžkov sa obmedzil na veľké guľaté tvary a tvarôžkový zlom, tzv. kúsky. Výroba tvarôžkov dlhodobo klesala, do technológie a najmä do objektov syrárne sa takmer vôbec neinvestovalo.

 5. po r. 1990

  K 1. januáru 1991 sa syráreň v rámci reštitúcie vrátila potomkom pôvodných majiteľov. Tí vďaka 25 skúseným zamestnancom, z ktorých niektorí pracovali ešte u Karla Pivného, ihneď rozbehli výrobu. Novovzniknutá spoločnosť musela udržať tradičnú výrobu v prostredí rodiaceho sa trhového hospodárstva a zároveň nahradiť zdevastovaný majetok za nový, aby sa bola schopná konkurencie na európskom trhu.

  Dôležitým medzníkom sa stal rok 1997, keď došlo k zásadnej zmene technologického zariadenia. Namiesto zastaraných formovacích strojov sa namontovala automatická formovacia linka s dvojnásobnou kapacitou a drevené dosky (tzv. šindle) zároveň nahradili nerezovými zrejúcimi roštmi. Výroba Olomouckých tvarôžkov sa tak dostala na úroveň súčasného svetového hygienického a mechanizačného štandardu.

  S rastúcou výrobou sa zvyšoval aj počet pracovníkov, ktorých je v súčasnosti okolo 130, hlavne z Loštíc a okolia.

  Základným a jediným výrobným sortimentom sú Olomoucké tvarôžky – jediný pôvodný český syr. Vyrábajú sa vo viac ako tridsiatich rôznych tvarových a hmotnostných variantoch. Olomoucké tvarôžky sú však veľmi žiadanou surovinou aj pre ďalšie výrobky, napríklad tavené a krémové tvarôžkové syry, tvarôžkové nátierky a ďalšie lahôdky vyrábané mnohými českými i slovenskými výrobcami.

  Jedinečným vlastnostiam Olomouckých tvarôžkov sa v auguste 2010 dostalo vysokého uznania Európskou komisiou udelením chráneného zemepisného označenia

Sklad tvarohu v roku 1991 a 2006

Dvor v roku 1996 a 2006

Dvor v roku 1991 a 2006

Sídlo firmy v roku 1991 a 2006

Expedičný sklad v roku 1996 a 2006

Brána pre náklad v roku 1991 a 2006

Záhrada v roku 1991 a 2006

Príjmová rampa v roku 1991 a 2006

Zamestnanci firmy v roku 1936 a 2001

Palackého ulice v roku 1991 a 2006

Certifikáty a ocenenia

Schválenie a registrácia Palackého 4, Loštice CZ 712

Schválenie a registrácia Hradská 80, Loštice CZ 10471

Schválenie a registrácia Palackého 4, Loštice CZ 712

Schválení a registrace Palackého 4, Loštice CZ 712 v angličtině

Chránené zemepisné označenie (PGI)
Originál PDF dokument na stiahnutietu

Ocenenie v ankete o najlepšiu syrovú etiketu v roku 2004

1. miesto za Olomoucký Syrčekové festival v kategórii Najlepší gastronomická akcia Olomouckého kraja v roku 2018

Čestné uznanie z Celoštátnej prehliadky syrov 2016

OP LZZ projekt

Projekt s názvom „Vzdelávanie zamestnancov a zavedenie RLZ v spoločnosti A. W. spol. s r. o. „, s registračným číslom CZ.1.04 / 1.1.02 / 35.01483 bol realizovaný v termíne od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012 Za túto dobu boli zrealizované všetky naplánované aktivity projektu a dosiahlo sa naplánovaných projektových cieľov.

Celkovo bolo do projektu zapojených 142 zamestnancov spoločnosti A. W. spol. s r. o., ktorí sa zúčastnili seminárov z oblasti firemnej komunikácie a komunikácie so zákazníkmi, zručností v oblasti IT, jazykových kompetencií a odbornej spôsobilosti. Cieľom projektu bolo dlhodobo a efektívne vzdelávať zamestnancov tak, aby ich vedomosti, zručnosti a kompetencie dlhodobo prispievali k ich rozvoju a tiež k rozvoju celej spoločnosti.

Vzdelávanie prebiehalo podľa plánu a počas neho boli naplnené všetky monitorovacie indikátory stanovené v projekte. Počas seminárov sa podarilo zvýšiť nielen odborné a praktické znalosti zapojených účastníkov, ale aj zvýšiť ich adaptabilitu na ich súčasné pracovnej pozícii aj v rámci pracovného trhu. Tohto úspešného projektu sa mohli zamestnanci spoločnosti A. W. spol. s r. o. zúčastniť vďaka finančným prostriedkom poskytnutých Európskym sociálnym fondom prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a štátneho rozpočtu Českej republiky.

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.
Palackého 2
789 83 Loštice

Otváracia doba
Denne: 9.00 – 17.30 hod.

Viac informácií

Recepcia a objednávky
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Online rezervácia

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.

Otváracia doba
Denne: 9.00 – 17.30 hod.
tel.: 583 401 217
e-mail:awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Tešíme sa na Vašu návštevu

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.

Ponuka Olomouckých tvarôžkov