Ochrana osobných údajov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti A. W. spol. s r. o., sídlom Palackého 4, 789 83 Loštice, IČO: 13642031, zapísanej v obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave, odd. C, vložka 179 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával tieto osobné údaje:
 • Meno, priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 1. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať s cieľom vybavenia vašej požiadavky alebo rezervácie. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané počas pravdepodobného trvania vášho záujmu (maximálne 5 rokov) alebo počas trvania spolupráce.
 1. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu na awbrno(at)tvaruzky.cz alebo listu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa.
 1. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
 • ACTIVE 24, s.r.o. – spoločnosť poskytujúca hosting webových stránok a e-maily. Dáta z kontaktného alebo rezervačného formulára môžeme dočasne uložiť na server, aby sme dokázali riešiť prípadné problémy s robotmi a poštovým serverom.
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva./li>
 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 (nazývané GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.