Kontaktní údaje

Název a sídlo firmy

A. W. spol. s r. o.

Palackého 4, 789 83 Loštice IČ: 13642031 DIČ: CZ13642031 Zapísaná v Obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave, odd. C, vložka 179

Obchodní kancelář Brno

Obchodná kancelária Brno

Veveří 102, 616 00 Brno

tel.: 513 032 009

Ing. Jaroslav Kovář

konateľ

tel. 513 032 000

Pavel Aldorf

Key Account Manager

tel. 606 021 853

Ing. Iva Miková

ekonómka

tel. 513 032 010

Mgr. Jan Fasura

vedúci úseku maloobchodu

tel. 733 608 830

Ladislav Streichsbier

tel. 513 032 009

Ivana Plachá

asistentka

tel. 513 032 009

Ing. Jarmila Bednářová

Sales Manager

tel. 513 032 010

tel. 604 208 768

Kristýna Dannhoferová, DiS.

Sales Manager junior

tel. 513 032 004

tel. 736 601 029

Výroba a prodej

Výroba a predaj

Palackého 4, 789 83 Loštice tel.: 583 401 211 fax: 583 445 127

Ing. Miroslav Zemánek

vedúci výroby

tel. 583 401 215

Ing. Petr Kučera

vedúci predaja

tel. 583 401 236

Objednávky a fakturace

Jiřina Heidenreichová

Objednávky/fakturácia

tel: 583 401 211

Ing. Magda Rosulková

Objednávky/fakturácia

tel: 583 401 207

Lenka Urbánková

Objednávky/fakturácia

tel: 583 401 212

Úsek řízení jakosti

Ing. Marcela Grossmannová

Vedúci ÚRA

tel. 583 401 204

Zásobování a doprava

Marek Šťastný

Zásobovanie

tel. 583 401 233

Vítězslav Koukal

Vedúci dopravy

tel. 583 401 239

Účtárna

Věra Vyroubalová

vedúci učtárne

tel. 583 401 206

Bc. Eva Schiffnerová

pokladňa a administratíva

tel. 583 401 214

Personální oddělení

Vladimíra Skopalová

personální oddělení

tel. 583 401 231

Údržba

Vladimír Kolář

vedúci údržby

tel. 583 401 238

Sklad

Sklad

Hradská 80, 789 83 Loštice tel/fax: 583 445 531

Pavel Musil

vedúci skladu

tel/fax: 583 445 531 mobil: 605 282 945

Podnikové prodejny

Podniková predajňa A.W. Loštice

náměstí Míru 11, 789 83 Loštice tel.: 583 401 220

Podniková predajňa A.W. Brno

Rašínova 4, 602 00 Brno-střed tel. 539 011 444-5

Podniková predajňa A.W. Olomouc

Horní náměstí 7, 779 00 Olomouc tel. 585 202 551

Denisa Bendová

vedúci predajne Loštice

tel. 583 401 220

Anna Střihavková

vedúci predajne Brno

tel. 539 011 445

Aneta Kleckerová

vedúci predajne Olomouc

tel. 585 202 551

Jednatelé

Ing. Karel Hlaváček

konateľ

tel. 583 401 228

Ing. Jaroslav Kovář

konateľ

tel. 513 032 000

Ing. Pavel Pospíšil

konateľ

tel. 583 401 225

Napište nám

Meno
E-mail
Telefón
Správa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (více info)