Ponuka Olomouckých tvarôžkov

Tvarôžky (alebo syrčeky či kvargle) sú svojou podstatou aj spôsobom výroby natoľko spojené s mliekom a vidieckym stravovaním, že sa len sotva podarí určiť, kedy sa prvýkrát objavili na jedálnom lístku. Aj najstaršie správy ich uvádzajú ako bežné jedlo, napríklad Kuxova zmienka z roku 1452 a aj súpis pozostalosti z Olomouca z roku 1583, kde sa prvýkrát objavuje pomenovanie tvarôžky. Na olomouckých trhoch alebo od olomouckých obchodníkov sa ich pomenovanie doplnilo na olomoucké tvarôžky, hoci drvivá väčšina sa vyrábala v okolitých obciach ako „sedliacke tvarôžky“.

Na prelome 17. a 18. storočia sa v archívnych prameňoch postupne objavujú správy potvrdzujúce pevné miesto tvarôžkov vo vtedajšom jedálničku. Napríklad keď sa v roku 1601 v Hradečnej pri Uničove kopala studňa, studniarom sa za 1 siahu hĺbenia platil 1 zlatý a 2 kopy tvarôžkov… a podobne.

Tvarôžky slávili úspech aj vo svete. Na svetovej výstave vo Viedni v roku 1872 sa im dostalo veľkého ocenenia. Železnice totiž v tom čase začali pretínať celú Európu, a tým otvorili olomouckým tvarôžkom nové trhy.

Najstaršia doložená zmienka o tvarôžkoch je z Olomouca (10. januára 1583). Prvá fotografia výroby tvarôžkov vznikla tesne pred rokom 1886 v Prostejove a prvé fotografie v Lošticiach pred rokom 1900. Historickou snímkou ​​(po roku 1909) je fotografia z dvora domu č. p. 57 v Lošticiach. Uprostred svojich zamestnancov stojí Alois Wessels. Jeho potomkovia na rovnakej adrese sú posledný výrobcovia Olomouckých tvarôžkov – A. W., spol. s r. o.
Josef Wessels začal v Lošticiach roku 1876 ako prvý vyrábať tvarôžky, po ňom od roku 1897 pokračoval jeho syn Alois. Potomkovia Jozefa Wesselsa sú dnes jediní výrobcovia Olomouckých tvarôžkov. Svoje meno dostali podľa slávnych trhov, teda – OLOMOUCKÉ. Za necelých 20 rokov, do roku 1913, vzniklo na Morave 120 roľníckych družstevných mliekarní a v roku 1913 vyrobili vyše 3 000 ton tvarohu. Pre tvarôžkárov to bola skvelá ponuka, ktorú využil najlepšie Alois Wessels. Otvoril dvere veľkovýrobe a jeho tvarôžkáreň sa stala najväčšou zo všetkých.

Múzeum olomouckých tvarôžkov A. W.

Múzeum olomouckých tvarôžkov A. W.
Palackého 2
789 83 Loštice

Otváracia doba
Denne: 9.00 – 17.30 hod.

Viac informácií

Recepcia a objednávky
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Online rezervácia

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.

Otváracia doba
Denne: 9.00 – 17.30 hod.
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Tešíme sa na Vašu návštevu

Múzeum Olomouckých tvarôžkov A. W.

Ponuka Olomouckých tvarôžkov