Az Olmützi kvargli kínálata

A kvargli nyersanyagánál és előállítási módjánál fogva is annyira összefonódik a tejjel és a vidéki otthonnal, hogy tulajdonképpen soha nem leszünk képesek meghatározni azt a pillanatot, amikor először jelent meg az étlapon. A legrégebbi keltezésű említések is megszokott ételként említik, úgy az 1452-ből származó Kux említése, mint az 1583-ból származó Olmützi hagyatéki lista is, amelyben először jelenik meg a „tvarůžky” (kvargli) megnevezés. Az olmützi vásárok vagy az olmützi kereskedők az elnevezést kiegészítették Olmützi kvarglira, habár a sajt túlnyomó részét a környező falvakban gyártották „paraszt kvargliként”.

A 17. és 18. század fordulóján az archívumok forrásaiból fokozatosan előkerülnek a kvargli korabeli étlapokon szilárd helyét alátámasztó hírek. Például 1601-ben az Uničov melletti Hradečben kutat ástak, a kútásók egy öl mélység leásásáért kaptak 1 aranyat és 2 csomó kvarglit… stb.

A kvargli az egész világon sikert aratott. A kvargli az 1872-ben megrendezett bécsi világkiállításon nagy elismerést kapott. Miután a vasút behálózta egész Európát, az Olmützi kvargli előtt új piacok nyíltak meg.

A kvargli legkorábbi, írással alátámasztott megemlítése Olmützből (Olomouc) származik (1583. január 10.). A kvargli gyártásáról közvetlenül 1886 előtt készült az első fénykép Prostějov városában, Loštice városában pedig 1900 előtt készült az első fénykép. Történelmi felvételnek számít (1909 után) a lošticei 57-es számot viselő ház udvarán készült fénykép. Ezen a fényképen Alois Wessels áll dolgozói körében. Utódai ugyanezen a címen az Olmützi kvargli utolsó gyártói – A. W. Loštice, spol. s. r. o.
Josef Wessels Loštice városában 1876-ban elsőként kezdett kvarglit gyártani, utána 1897-ban fia, Alois folytatta a gyártást. Josef Wessels utódai ma az Olmützi kvargli egyedüli gyártói. A sajt a híres vásárok után kapta a nevét, azaz – az OLMÜTZI vásárok után. Nem egészen 20 év alatt, 1913-ig Morvaországban 120 földműves-szövetkezeti tejüzem alakult, és 1913-ban már több, mint 3 000 tonna túrót gyártottak. A pogácsasajt készítők számára ez kiváló kínálatot jelentett, amelyet Alois Wessels használt ki a legjobban. Utat nyitott a nagyipari gyártásnak, és az ő pogácsasajtot gyártó üzeme lett valamennyi üzem közül a legnagyobb.

A. W. Olmützi Kvargli Múzeum

A. W. Olmützi Kvargli Múzeum
Palackého 2
789 83 Loštice

Nyitvatartási idő
Naponta: 9.00 – 17.30

További információ

Recepció és megrendelések
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Online foglalás

A. W. Olmützi Kvargli Múzeum

Nyitvatartási idő
Naponta: 9.00 – 17.30
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Örömmel várjuk látogatását

A. W. Olmützi Kvargli Múzeum

Az Olmützi kvargli kínálata