Polityka prywatności

 1. Ninienszym wyraża Pan/Pani zgodę spółce A. W. spol., z siedzibą Palacký 4, 789 83 Loštice, ID: 13642031, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, oddz. C, wstawka 179, (zwanej dalej „Administratorem”) aby zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych (zwanej dalej “ustawą o ochronie danych osobowych), przetwarzała następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu
 1. W celu obsługi zapytania lub rezerwacji Pana/Pani niezbędne jest przetworzenie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Dane te zostaną przetworzone przez Administratora na czas prawdopodobnego trwania Państwa zainteresowania (maksymalnie 5 lat) lub na czas trwania współpracy.
 1. Pan/Pani wyraża wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, a to poprzez wysłanie wiadomości pod adres e-mailowy: awbrno (at) tvaruzky.cz lub listu pod dane kontaktowe Administratora.
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, jednak dane osobowe mogą być przetwarzane dla Administratora również poprzez następujące osoby:
 • ACTIVE 24, s.r.o. – spółka zapewniająca hosting stron internetowych i e-maile. Możemy tymczasowo przechowywać dane z formularza kontaktowego lub rezerwacyjnego na serwerze, aby rozwiązać problemy z robotami i serwerem pocztowym.
 • Alternatywnie inni dostawcy oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji, które jednak nie są obecnie używane przez firmę.
 1. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • zapytać nas o informacje, jakie dane osobowe Pana/Pani są przetwarzane,
 • żądać nas o wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • zażądać od nas dostępu do tych danych i zaktualizować lub naprawić te dane,
 • wymagać od nas usunięcia danych osobowych,
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontaktować się z nami lub z Biurem Ochrony Danych Osobowych.