Historia firmy

 1. 15.-16. wiek

  Produkcja Serków ołomunieckich, jako rodzaju sera wiejskiego, jest udokumentowana w regionie geograficznym Haná już od XV i XVI wieku.

 2. 1876–1917

  Serki ołomunieckie są produkowane w pomieszczeniach dzisiejszej spółki A. W. spol. s r. o. w miejscowości Loštice już od r. 1876. Pierwotną produkcję manufakturową rozpoczął Josef Wessels ze swoją żoną. Działalność przejął w r. 1897 ich syn Alois Wessels (stąd pochodzi dzisiejsza nazwa spółki A. W.), który zakupił własny budynek, dostosował dziedziniec przy ulicy Palackého 4 do potrzeb rozrastającej się serowni. Produkcja się sukcesywnie zwiększała, w r. 1912 firma A. W. posiadała już 36 pracowników i przed pierwszą wojną światową stała się największym producentem serków.

 3. 1917–1948

  W r. 1917 spółkę-matkę A. W. przejął zięć Aloisa Wesselsa, Karel Pivný, który po drobnych naprawach, około roku 1920 przeprowadził w r. 1930 przebudowę i powiększenie serowni w duchu nowoczesnej architektury przemysłowej, łącznie z ozdobnym ogrodem.

  Nowe zakłady powstały dzięki wykorzystaniu maszyn, które jako pierwszy zaczął stosować Karel Pivný. W r. 1924 wprowadził maszyny formujące, które były następnie powiązane z innymi maszynami i urządzeniami. Państwo Pivní prowadzili tę, jak na ówczesne lata zaawansowaną, serownię aż do r. 1948.

 4. 1948–1990

  Po nacjonalizacji serownia stała się kolejno częścią kilku przedsiębiorstw narodowych i państwowych. W porównaniu ze stanem przed sprzed roku 1945, w latach pięćdziesiątych eksport spadł na minimum, liczba dostępnych na rynku rodzajów serków została ograniczona do dużych form okrągłych i resztek twarogowych, tzw. kostek. Produkcja serków przez długi okres się zmniejszała, nie było niemal żadnych inwestycji w technologię i, w szczególności, w budynki.

 5. po r. 1990

  Z dniem 01. 01. 1991 serownia została w restytucji zwrócona potomkom pierwotnych właścicieli. Razem z 25 doświadczonymi pracownikami, z których niektórzy byli zatrudnieni jeszcze przez Karla Pivnego, natychmiast rozpoczęto produkcję. Przed nowo założoną spółką stało zadanie utrzymania tradycyjnej produkcji w środowisku raczkującej gospodarki rynkowej i jednocześnie przeprowadzenia metamorfozy zdewastowanego majątku, tak, aby była w stanie konkurować na rynku europejskim.

  Istotnym punktem przełomowym był rok 1997, kiedy to doszło do przełomowej zmiany urządzeń technologicznych. Na miejsce przestarzałych już maszyn formujących, została zainstalowana nowa zautomatyzowana linia formująca o podwójnej mocy przerobowej, a jednocześnie drewniane deski (tzw. „szyndel”) zostały zastąpione przez nierdzewne ruszty do dojrzewania. W ten sposób produkcja Serków ołomunieckich osiągnęła poziom, który pod względem higienicznym i mechanicznym stanowi dzisiejszy światowy standard.

  Rosnąca produkcja pociągnęła za sobą wzrost liczby pracowników, których jest dzisiaj około 130, głównie z Loštic i okolicy.

  Podstawowy i wyłączny asortyment produkcyjny stanowią Serki ołomunieckie – jedyny oryginalny czeski ser. Są one produkowane w ponad trzydziestu różnych wariantach pod względem kształtu i masy. Serki ołomunieckie stanowią jednak również niezwykle pożądany surowiec odpowiedni do innych produktów, np. twarogowych serów topionych i kremowych, twarogowych past do smarowania i wielu innych przysmaków produkowanych przez szereg czeskich i słowackich producentów.

  Wyjątkowe właściwości Serków ołomunieckich uzyskały w sierpniu 2010 wysokie uznanie ze strony Komisji Europejskie, która przydzieliła im chronione oznaczenie geograficzne.

Magazyn sera w roku 1991 i 2006

Dziedziniec w roku 1996 i 2006

Dziedziniec w roku 1991 i 2006

Siedziba firmy w roku 1991 i 2006

Magazyn ekspedycji w roku 1996 i 2006

Brama towarowa w roku 1991 i 2006

Ogród w roku 1991 i 2006

Rampa załadunkowa w roku 1991 i 2006

Pracownicy firmy w roku 1936 i 2001

Palackého ulica w roku 1991 i 2006

Certyfikaty i nagrody

Zatwierdzenie i rejestracja Palackého 4, Loštice CZ 712

Zatwierdzenie i rejestracja Hradská 80, Loštice CZ 10471

Zatwierdzenie i rejestracja Palackého 4, Loštice CZ 712

Zatwierdzenie i rejestracja Palackého 4, Loštice CZ 712 w języku angielskim

Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG)
Oryginalny dokument PDF do pobrania tutaj

Nagrody w plebiscycie na najlepszą serowarnię w 2004 roku

1 miejsce na festiwal w Ołomuńcu w kategorii Najlepsza impreza gastronomiczna regionu ołomunieckiego w 2018 r.

Wyróżnienie z National Cheese Show 2016

OP LZZ projekt

Projekt pod tytułem „Kształcenie pracowników i wdrożenie RLZ w spółce A. W. spol. s r. o.“, pod numerem rejestracyjnym CZ.1.04/1.1.02/35.01483 został zrealizowany w terminie od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012. W tym czasie przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu i osiągnięto zakładane cele projektu.
Ogólnie wzięło udział w projekcie 142 pracowników spółki A. W. spol. s r. o., biorących udział w seminariach w zakresie komunikacji firmowej i komunikacji z klientami, kompetencji IT, kompetencji językowych oraz zdolności fachowej. Celem projektu było długoterminowe i efektywne kształcenie pracowników w ten sposób, żeby ich zdolności, umiejętności i kompetencje długookresowo wspierały ich rozwój oraz rozwój całej spółki.
Kształcenie realizowano według planu i podczas kształcenia zostały spełnione wszystkie monitorowane wskażniki ustalone w projekcie. Podczas seminariów udało się nie tylko podwyższyć wiedzę fachową i praktyczną uczestników, ale również ich zdolność dostosowania do ich aktualnego stanowiska służbowego oraz pozycji w ramach rynku pracy. Udział w tym pomyślnym projekcie dla pracowników spółki A. W. spol. s r. o. możliwy był dzięki środkom finansowym udzielonym przez Europejski Fundusz Społeczny za pośrednictwem Programu Operacyjnego Zasoby ludzkie i zatrudnienie oraz budżetu państwa – Republiki Czeskiej.

Muzeum Twarożków Ołomunieckich A. W.

Muzeum Twarożków Ołomunieckich A. W.
Palackého 2
789 83 Loštice

Godziny otwarcia
Codziennie: 9.00 – 17.30 god.

Więcej informacji

Recepcja i zamówienia
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Rezerwacja online

Muzeum Twarożków Ołomunieckich A. W.

Godziny otwarcia
Codziennie: 9.00 – 17.30 god.
tel.: 583 401 217
e-mail: awmuzeum(at)tvaruzky.cz

Zapraszamy do wizyty

Muzeum Twarożków Ołomunieckich A. W.

Oferta Twarożków Ołomunieckich