Schválenie a registrácia Palackého 4, 789 83 Loštice CZ 712