Ocenenie v ankete o najlepšiu syrovú etiketu v roku 2004