About us

Company History

Production of Olomoucke tvaruzky as a kind of rustic cheese was documented in the geographical area of Haná already at the turn of the 16th century.

1876 – 1917

Olomoucke tvaruzky have been made on the premises of today’s A. W. spol. s r. o. in Loštice since 1876. The original manufacturing was initiated by Josef Wessels along with his wife. In 1897 the business was taken over by their son Alois Wessels (hence the name of today’s company A. W.) who bought his own house and modified the court wing at Palackého 4 for the needs of the expanding tvaruzky factory. Production quickly expanded. In 1912, the company already had 36 employees and by WWI A.W. became the largest producer of tvaruzky.

1917 – 1948

In 1917, the parent company A. W. was taken over by Karel Pivný - Alois Wessels’ brother-in-law - who performed some minor repairs around 1920 and reconstruction and expansion of the tvaruzky factory in 1930 in the spirit of modern industrial architecture, including an ornamental garden.

New facilities were created in response to machine technology in which Karel Pivný was the pioneer. In 1924, he started with molding machines and these were followed by more and more machines and equipment. As a state-of-the-art cheese factory at the time, it was operated by the Pivny couple until 1948.

1948 – 1990

After nationalization, the tvaruzky factory gradually became part of several national and state companies. Compared to the situation before 1945, export dropped to very little in the 1950s, the number of market kinds of tvaruzky was reduced to round shapes and tvaruzky bits, i.e. pieces. Production of tvaruzky was experiencing a decline in the long term, with almost no funds being invested in technology and particularly in the tvaruzky factory facilities.

po r. 1990

As of 1 January 1991, the tvaruzky factory was returned to the families of its original owners as part of the restitution process. Production with 25 experienced employees, some of whom had even worked for Karel Pivný, began immediately. The task which lay ahead for this newly established company was to maintain traditional production in the environment of an emerging market economy and, at the same time, to convert the destroyed property in order for it to succeed in a competitive way on the European market.

An important milestone was the year of 1997 when a fundamental change happened to technological equipment. Instead of obsolete molding machines, an automatic molding line with twice the capacity was installed and wooden boards (so-called shingles) were replaced by stainless steel maturation grates. This way, the production of Olomoucke tvaruzky reached a level that represents the current world standard in terms of hygiene and machinery.

With increasing production, also came the need to recruit more employees . The company currently employs around 130 people, mainly from Loštice and the surrounding areas.

The fundamental and only product range is Olomoucke tvaruzky - the only original Czech cheese. It is produced in more than thirty different quark and weight versions. Olomoucke tvaruzky are, however, also a very suitable and desired ingredient for other products, e.g. spread and cream tvaruzky cheeses, tvaruzky spreads and many other delicacies produced by a number of Czech and Slovak producers.

In 2010, the unique properties of Olomoucke tvaruzky received high recognition by the European Commission by being granted a protected geographical label.

⇑ back

Photo Gallery

Quark storage in 1991

Quark storage in 1991

Quark storage in 2006

Quark storage in 2006

Courtyard in 1996

Courtyard in 1996

Courtyard in 2006

Courtyard in 2006

Courtyard in 1991

Courtyard in 1991

Courtyard in 2006

Courtyard in 2006

Courtyard in 1991

Courtyard in 1991

Courtyard in 2006

Courtyard in 2006

Company offices in 1991

Company offices in 1991

Company offices in 2006

Company offices in 2006

Shipping warehouse in 1996

Shipping warehouse in 1996

Shipping warehouse in 2006

Shipping warehouse in 2006

Loading gate in 1991

Loading gate in 1991

Loading gate in 2006

Loading gate in 2006

Garden in 1991

Garden in 1991

Garden in 2006

Garden in 2006

Delivery ramp in 1991

Delivery ramp in 1991

Delivery ramp in 2006

Delivery ramp in 2006

Delivery ramp in 1991

Delivery ramp in 1991

Delivery ramp in 2006

Delivery ramp in 2006

Company employees in 1936

Company employees in 1936

Company employees in 2001

Company employees in 2001

Palackého street in 1991

Palackého street in 1991

Palackého street in 2006

Palackého street in 2006

⇑ back

Certificates and awards

Schválení a registrace Palackého 4, 789 83 Loštice CZ 712

Schválení a registrace Palackého 4, 789 83 Loštice CZ 712

Schválení a registrace Hradská 80, 789 83 Loštice CZ 10471

Schválení a registrace Hradská 80, 789 83 Loštice CZ 10471

Certifikát IFS

Certifikát IFS

Chráněné zeměpisné označení (PGI)

Chráněné zeměpisné označení (PGI)
Originál PDF dokument ke stažení zde.

Ocenění v anketě o nejlepší sýrovou etiketu v roce 2004

Ocenění v anketě o nejlepší sýrovou etiketu v roce 2004

Čestné uznání z Celostátní přehlídky sýrů v roce 2016

Čestné uznání z Celostátní přehlídky sýrů 2016.

⇑ back

OP LZZ projekt

Projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců a zavedení RLZ ve společnosti A. W. spol. s r. o.“, s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01483 byl realizován v termínu od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012. Za tuto dobu byly zrealizovány všechny naplánované aktivity projektu a dosáhlo se naplánovaných projektových cílů.

Celkově bylo do projektu zapojeno 142 zaměstnanců společnosti A. W. spol. s r. o., kteří se účastnili seminářů z oblasti firemní komunikace a komunikace se zákazníky, dovedností v oblasti IT, jazykových kompetencí a odborné způsobilosti. Cílem projektu bylo dlouhodobě a efektivně vzdělávat zaměstnance tak, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence dlouhodobě přispívaly k jejich rozvoji a také k rozvoji celé společnosti.

Vzdělávání probíhalo dle plánu a během něj byly naplněny všechny monitorovací indikátory stanovené v projektu. Během seminářů se podařilo zvýšit nejen odborné a praktické znalosti zapojených účastníků, ale také zvýšit jejich adaptabilitu na jejich současné pracovní pozici i v rámci pracovního trhu. Tohoto úspěšného projektu se mohli zaměstnanci společnosti A. W. spol. s r. o. zúčastnit díky finančním prostředkům poskytnutých Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

⇑ back